Dnia 1 kwietnia 2017 roku młodzież naszego Gimnazjum wraz z Panią katechetką K. Czwołek uczestniczyła w wyjątkowej parafialnej pielgrzymce zorganizowanej przez kapłanów parafii p.w. św. Antoniego w Braniewie do Głotowa, Krosna i Pieniężna.

Pod takim hasłem przebiegało kolejne Święto Matematyki w naszej szkole.

16 marca, jak co roku odbył konkurs matematyczny „KANGUR 2017”. Tradycją naszego gimnazjum są pikniki naukowe organizowane w tym dniu przez nauczycieli matematyki i fanów królowej nauk. Data nie jest przypadkowa, bowiem jest to ściśle związane z liczbą PI, której święto w różnych ośrodkach akademickich i szkolnych obchodzone jest 14 marca.

W lutym 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs „O tytuł Gimnazjalnego Mistrza Ortografii Powiatu Braniewskiego”. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Braniewa, Pieniężna, Lipowiny i Szylen.
Piękny sukces osiągnęła uczennica naszej szkoły.

Jak co roku w Gimnazjum nr 1 w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu podjęto różnorodne działania mające na celu zapoznanie uczniów z tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu.

W lutym i marcu przeprowadzone zostały lekcje informatyki, godziny wychowawcze na tematy związane z cyberprzemocą, uzależnieniami behawioralnymi, netykietą oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

17 marca 2017r. uczniowie kl. I a Gimnazjum nr 1 w Braniewie pod opieką pani Magdaleny Czubaszek i pani Katarzyny Hofman, odwiedzili elbląskie laboratorium. To już druga w tym roku wizyta naszych gimnazjalistów w Akademii Młodego Chemika.

Wyjazd gimnazjalistów do profesjonalnego laboratorium jest inicjatywą naukową realizowaną w ramach projektu edukacyjnego „Chemia w ciekawych eksperymentach”.